Thương hiệu Kleverware, được thành lập tại 2005 (France), từ 4 thương hiệu chị em và 2074 thương hiệu cạnh tranh. Kleverware thuộc sở hữu của Wallix Group, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của Wallix Group là FR0010131409. Kleverware là một phần của lĩnh vực hoạt động Phần mềm.

Kleverware là một thương hiệu của Wallix Group (ALLIX) Giá cổ phiếu

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Wallix Group (Kleverware)

Mua Wallix Group chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 13,78 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Wallix Group (Kleverware) Hơn 5 năm* 7,38 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Wallix Group (Kleverware)