Thương hiệu La San Marco, được thành lập tại 1920 (Italy), từ 1094 thương hiệu chị em và 2643 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu La San Marco thuộc sở hữu của SEB, một công ty được liệt kê tại Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là FR0000121709. Khu vực của La San Marco là Nội thất, đồ đạc & thiết bị.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu SEB (La San Marco)

Mua SEB chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 102,20 EUR

Định giá danh mục đầu tư
SEB (La San Marco) Hơn 5 năm* 73,29 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán SEB (La San Marco)