Leffe, được tạo tại 1240 (Belgium), từ 345 thương hiệu chị em và 1332 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Leffe thuộc sở hữu của ANHEUSER-BUSCH INBEV, một công ty được liệt kê tại Bruxelles. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của ANHEUSER-BUSCH INBEV là BE0974293251. Leffe thuộc lĩnh vực kinh doanh Đồ uống - Có cồn.

Leffe là một thương hiệu của ANHEUSER-BUSCH INBEV (ABI) Giá cổ phiếu

Brussels

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ANHEUSER-BUSCH INBEV (Leffe)

Mua ANHEUSER-BUSCH INBEV chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 58,71 EUR

Định giá danh mục đầu tư
ANHEUSER-BUSCH INBEV (Leffe) Hơn 5 năm* 54,90 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán ANHEUSER-BUSCH INBEV (Leffe)