Được tạo vào 2014 (United States), Liberty Source sở hữu 41 thương hiệu chị em và 2906 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Liberty Source thuộc sở hữu của Constellation Software Inc., một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của Constellation Software Inc. là CA21037X1006. Khu vực của Liberty Source là Phần mềm.

Liberty Source là một thương hiệu của Constellation Software Inc. (W9C) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Constellation Software Inc. (Liberty Source)

Mua Constellation Software Inc. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 1.912,00 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Constellation Software Inc. (Liberty Source) Hơn 5 năm* 5.850,78 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Constellation Software Inc. (Liberty Source)