Thương hiệu Love Beauty and Planet, được thành lập tại 2017 (United States), là một phần của brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title của chúng tôi, từ 1324 thương hiệu chị em và 16157 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Love Beauty and Planet thuộc sở hữu của UNILEVER PLC, một công ty được liệt kê tại Amsterdam. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là GB00B10RZP78. Love Beauty and Planet là một phần của lĩnh vực hoạt động Hàng tiêu dùng đóng gói.

Love Beauty and Planet là một thương hiệu của UNILEVER PLC (UNA)

Amsterdam

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu UNILEVER PLC (Love Beauty and Planet)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 45,92 EUR

Định giá danh mục đầu tư
UNILEVER PLC (Love Beauty and Planet) Hơn 5 năm* 41,76 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán UNILEVER PLC (Love Beauty and Planet)