Thương hiệu Love Beauty and Planet, được thành lập tại 2017 (United States), từ 1323 thương hiệu chị em và 16197 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Love Beauty and Planet thuộc sở hữu của UNILEVER PLC, một công ty được liệt kê tại Amsterdam. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là GB00B10RZP78. Love Beauty and Planet là một phần của lĩnh vực hoạt động Hàng tiêu dùng đóng gói.

Love Beauty and Planet là một thương hiệu của UNILEVER PLC (UNA) Giá cổ phiếu

Amsterdam

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu UNILEVER PLC (Love Beauty and Planet)

Mua UNILEVER PLC chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 46,52 EUR

Định giá danh mục đầu tư
UNILEVER PLC (Love Beauty and Planet) Hơn 5 năm* 45,91 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán UNILEVER PLC (Love Beauty and Planet)

Các thương hiệu đáng mơ ước, máy phát điện của PRICING POWER

Trong thời kỳ lạm phát chi phí sản xuất, các thương hiệu mạnh tạo ra Quyền định giá và bảo toàn lợi nhuận. Định nghĩa & Ví dụ...

Đọc thêm