Lyft, được tạo tại 2012 (United States), từ 12 thương hiệu chị em và 2911 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Lyft thuộc sở hữu của LYFT INC, một công ty được liệt kê tại New York. Khu vực của Lyft là Phần mềm.

Lyft là một thương hiệu của LYFT INC (LYFT) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu LYFT INC (Lyft)

Mua LYFT INC chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Lịch sử thị trường chứng khoán LYFT INC (Lyft)