MAMA SHELTER, được tạo tại 2008 (France), thuộc về Mức độ phổ biến web hàng đầu Du lịch & Giải trí của chúng tôi, từ 191 thương hiệu chị em và 634 thương hiệu cạnh tranh. MAMA SHELTER là một thương hiệu của ACCOR, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là FR0000120404. Khu vực của MAMA SHELTER là Du lịch & Giải trí.

MAMA SHELTER là một thương hiệu của ACCOR (AC) Giá cổ phiếu

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ACCOR (MAMA SHELTER)

Mua ACCOR chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 31,29 EUR

Định giá danh mục đầu tư
ACCOR (MAMA SHELTER) Hơn 5 năm* 20,96 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán ACCOR (MAMA SHELTER)