MARCHAL, được tạo tại 1923 (France), từ 184 thương hiệu chị em và 3257 thương hiệu cạnh tranh. MARCHAL là một thương hiệu của Valéo, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là FR0013176526. Khu vực của MARCHAL là Xe & phụ tùng ô tô.

MARCHAL là một thương hiệu của Valéo (FR)

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Valéo (MARCHAL)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 17,74 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Valéo (MARCHAL) Hơn 5 năm* 5,20 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Valéo (MARCHAL)