Thương hiệu Maxamtech Digital Ventures, được thành lập tại 2017 (India), từ 2 thương hiệu chị em và 3114 thương hiệu cạnh tranh. Maxamtech Digital Ventures thuộc sở hữu của Qyou Media Inc, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của Qyou Media Inc là CA77584B1076. Khu vực của Maxamtech Digital Ventures là Đa dạng phương tiện.

Maxamtech Digital Ventures là một thương hiệu của Qyou Media Inc (0QY)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Qyou Media Inc (Maxamtech Digital Ventures)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 0,09 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Qyou Media Inc (Maxamtech Digital Ventures) Hơn 5 năm* 0,03 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Qyou Media Inc (Maxamtech Digital Ventures)