Thương hiệu metacritic, được thành lập tại 2001 (United States), từ 460 thương hiệu chị em và 3106 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu metacritic thuộc sở hữu của VIACOMCBS INC., một công ty được liệt kê tại New York. Khu vực của metacritic là Đa dạng phương tiện.

metacritic là một thương hiệu của VIACOMCBS INC. (PARA)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu VIACOMCBS INC. (metacritic)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 26,55 USD

Định giá danh mục đầu tư
VIACOMCBS INC. (metacritic) Hơn 5 năm* 10,76 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}