Được tạo vào 1952 (France), MONCLER sở hữu 12 thương hiệu chị em và 854 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu MONCLER thuộc sở hữu của MONCLER S.P.A., một công ty được liệt kê tại Milan. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là IT0004965148. MONCLER thuộc lĩnh vực kinh doanh Sản xuất - Trang phục & Phụ kiện.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu MONCLER S.P.A. (MONCLER)

Mua MONCLER S.P.A. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 63,37 EUR

Định giá danh mục đầu tư
MONCLER S.P.A. (MONCLER) Hơn 5 năm* 98,38 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán MONCLER S.P.A. (MONCLER)