Được tạo vào 2012 (Israel), monday.com là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu của chúng tôi, sở hữu 2766 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu monday.com thuộc sở hữu của MONDAY.COM LTD, một công ty được liệt kê tại New York. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của MONDAY.COM LTD là IL0011762130. monday.com là một phần của lĩnh vực hoạt động Phần mềm.

monday.com là một thương hiệu của MONDAY.COM LTD (MNDY)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu MONDAY.COM LTD (monday.com)

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}