Được tạo vào 2010 (France), OREM-ASTRE sở hữu 104 thương hiệu chị em và 1381 thương hiệu cạnh tranh. OREM-ASTRE là một thương hiệu của BOUYGUES SA, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của BOUYGUES SA là FR0000120503. OREM-ASTRE là một phần của lĩnh vực hoạt động Xây dựng.

OREM-ASTRE là một thương hiệu của BOUYGUES SA (EN) Giá cổ phiếu

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu BOUYGUES SA (OREM-ASTRE)

Mua BOUYGUES SA chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 33,34 EUR

Định giá danh mục đầu tư
BOUYGUES SA (OREM-ASTRE) Hơn 5 năm* 29,93 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán BOUYGUES SA (OREM-ASTRE)