Thương hiệu OTIS, được thành lập tại 1853 (United States), từ 295 thương hiệu chị em và 12205 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu OTIS thuộc sở hữu của OTIS WORLDWIDE CORPORATION, một công ty được liệt kê tại New York. Khu vực của OTIS là Những sản phẩm công nghiệp.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu OTIS WORLDWIDE CORPORATION (OTIS)

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}