Thương hiệu PHILIPS, được thành lập tại 1891 (Netherlands), từ 1016 thương hiệu chị em và 2468 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu PHILIPS thuộc sở hữu của ROYAL PHILIPS, một công ty được liệt kê tại Amsterdam. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là NL0000009538. Khu vực của PHILIPS là Chẩn đoán & Nghiên cứu Y tế.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu ROYAL PHILIPS (PHILIPS)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 15,75 EUR

Định giá danh mục đầu tư
ROYAL PHILIPS (PHILIPS) Hơn 5 năm* 6,97 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán ROYAL PHILIPS (PHILIPS)