PLX Pharma, được tạo tại 2002 (United States), từ 3 thương hiệu chị em và 4952 thương hiệu cạnh tranh. PLX Pharma thuộc sở hữu của PLX PHARMA INC, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Etats-Unis Khu vực của PLX Pharma là Nhà sản xuất thuốc.

PLX Pharma là một thương hiệu của PLX PHARMA INC (PLXPQ) Giá cổ phiếu

United States

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu PLX PHARMA INC (PLX Pharma)

Mua PLX PHARMA INC chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Lịch sử thị trường chứng khoán PLX PHARMA INC (PLX Pharma)