Được tạo vào 2013 (Australia), Polymathian sở hữu 235 thương hiệu chị em và 12229 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Polymathian thuộc sở hữu của Sandvik, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là SE0000667891. Polymathian là một phần của lĩnh vực hoạt động Những sản phẩm công nghiệp.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Sandvik (Polymathian)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 17,95 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Sandvik (Polymathian) Hơn 5 năm* 22,00 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Sandvik (Polymathian)