Được tạo vào 1986 (Spain), PULL & BEAR sở hữu 30 thương hiệu chị em và 628 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu PULL & BEAR thuộc sở hữu của Inditex Ind De Desno, một công ty được liệt kê tại Madrid. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là ES0148396007. PULL & BEAR là một phần của lĩnh vực hoạt động Bán lẻ - Theo chu kỳ.

PULL & BEAR là một thương hiệu của Inditex Ind De Desno (ITX)

Madrid

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Inditex Ind De Desno (PULL & BEAR)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 29,12 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Inditex Ind De Desno (PULL & BEAR) Hơn 5 năm* 33,82 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Inditex Ind De Desno (PULL & BEAR)

Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ phát triển nhanh nhất trên Google tính đến tháng 2 năm 2023

Top 50 Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ được cải thiện nhiều nhất trên Google toàn cầu từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023

Đọc thêm