Được tạo vào 1901 (United States), Quaker sở hữu 245 thương hiệu chị em và 1067 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Quaker thuộc sở hữu của PEPSICO, một công ty được liệt kê tại New York. Quaker là một phần của lĩnh vực hoạt động Đồ uống - Không cồn.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu PEPSICO (Quaker)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 183,12 USD

Định giá danh mục đầu tư
PEPSICO (Quaker) Hơn 5 năm* 285,63 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán PEPSICO (Quaker)