Thương hiệu Quantitative Brokers, được thành lập tại 2008 (United States), từ 137 thương hiệu chị em và 594 thương hiệu cạnh tranh. Quantitative Brokers là một thương hiệu của DEUTSCHE BOERSE, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của DEUTSCHE BOERSE là DE0005810055. Khu vực của Quantitative Brokers là Thị trường vốn.

Quantitative Brokers là một thương hiệu của DEUTSCHE BOERSE (DB1)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu DEUTSCHE BOERSE (Quantitative Brokers)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 164,20 EUR

Định giá danh mục đầu tư
DEUTSCHE BOERSE (Quantitative Brokers) Hơn 5 năm* 302,15 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}