RCA Records, được tạo tại 1929 (United States), từ 1262 thương hiệu chị em và 5384 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu RCA Records thuộc sở hữu của SONY GROUP CORPORATION, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của SONY GROUP CORPORATION là JP3435000009. Khu vực của RCA Records là Phần cứng.

RCA Records là một thương hiệu của SONY GROUP CORPORATION (SON1) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu SONY GROUP CORPORATION (RCA Records)

Mua SONY GROUP CORPORATION chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 85,00 EUR

Định giá danh mục đầu tư
SONY GROUP CORPORATION (RCA Records) Hơn 5 năm* 149,15 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán SONY GROUP CORPORATION (RCA Records)