REMY MARTIN, được tạo tại 1724 (France), từ 139 thương hiệu chị em và 3016 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu REMY MARTIN thuộc sở hữu của Rémy Cointreau, một công ty được liệt kê tại Paris. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là FR0000130395. REMY MARTIN thuộc lĩnh vực kinh doanh Đồ uống - Có cồn.

REMY MARTIN là một thương hiệu của Rémy Cointreau (RCO)

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Rémy Cointreau (REMY MARTIN)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 167,50 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Rémy Cointreau (REMY MARTIN) Hơn 5 năm* 271,50 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Rémy Cointreau (REMY MARTIN)