REMY MARTIN, được tạo tại 1724 (France), từ 139 thương hiệu chị em và 3028 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu REMY MARTIN thuộc sở hữu của Rémy Cointreau, một công ty được liệt kê tại Paris. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là FR0000130395. REMY MARTIN thuộc lĩnh vực kinh doanh Đồ uống - Có cồn.

REMY MARTIN là một thương hiệu của Rémy Cointreau (RCO) Giá cổ phiếu

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Rémy Cointreau (REMY MARTIN)

Mua Rémy Cointreau chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 116,00 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Rémy Cointreau (REMY MARTIN) Hơn 5 năm* 117,18 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Rémy Cointreau (REMY MARTIN)