Thương hiệu SCANIA, được thành lập tại 1891 (Sweden), từ 1327 thương hiệu chị em và 7649 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu SCANIA thuộc sở hữu của VOLKSWAGEN, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của VOLKSWAGEN là DE0007664039. SCANIA thuộc lĩnh vực kinh doanh Xe & phụ tùng ô tô.

SCANIA là một thương hiệu của VOLKSWAGEN (VOW3)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu VOLKSWAGEN (SCANIA)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 149,76 EUR

Định giá danh mục đầu tư
VOLKSWAGEN (SCANIA) Hơn 5 năm* 174,75 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}