Thương hiệu SEKURIT, được thành lập tại 2006 (France), từ 1391 thương hiệu chị em và 3583 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu SEKURIT thuộc sở hữu của Compagnie de Saint-Gobain, một công ty được liệt kê tại Paris. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là FR0000125007. Khu vực của SEKURIT là Xây dựng.

SEKURIT là một thương hiệu của Compagnie de Saint-Gobain (SGO)

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Compagnie de Saint-Gobain (SEKURIT)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 52,79 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Compagnie de Saint-Gobain (SEKURIT) Hơn 5 năm* 64,83 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Compagnie de Saint-Gobain (SEKURIT)