Thương hiệu Sierra Wireless, được thành lập tại 1993 (Canada), từ 12 thương hiệu chị em và 1551 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Sierra Wireless thuộc sở hữu của Semtech Co., một công ty được liệt kê tại New York. Sierra Wireless thuộc lĩnh vực kinh doanh Chất bán dẫn.

Sierra Wireless là một thương hiệu của Semtech Co. (SMTC) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Semtech Co. (Sierra Wireless)

Mua Semtech Co. chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 25,21 USD

Định giá danh mục đầu tư
Semtech Co. (Sierra Wireless) Hơn 5 năm* 11,95 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Semtech Co. (Sierra Wireless)