Được tạo vào 1990 (United Kingdom), SKY sở hữu 149 thương hiệu chị em và 3114 thương hiệu cạnh tranh. SKY thuộc sở hữu của Comcast Corp, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York SKY thuộc lĩnh vực kinh doanh Đa dạng phương tiện.

SKY là một thương hiệu của Comcast Corp (CMCSA)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Comcast Corp (SKY)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 35,86 USD

Định giá danh mục đầu tư
Comcast Corp (SKY) Hơn 5 năm* 33,09 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Comcast Corp (SKY)