Thương hiệu SongPop, được thành lập tại 2012 (United States), từ 749 thương hiệu chị em và 1905 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu SongPop thuộc sở hữu của Vivendi, một công ty được liệt kê tại Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của Vivendi là FR0000127771. SongPop là một phần của lĩnh vực hoạt động Đa dạng phương tiện.

SongPop là một thương hiệu của Vivendi (VIV)

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Vivendi (SongPop)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 9,37 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Vivendi (SongPop) Hơn 5 năm* 23,21 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}