Được tạo vào 2001 (United Kingdom), SPT Labtech sở hữu 34 thương hiệu chị em và 1847 thương hiệu cạnh tranh. SPT Labtech là một thương hiệu của EQT AB, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là SE0012853455. SPT Labtech là một phần của lĩnh vực hoạt động Quản lý tài sản.

SPT Labtech là một thương hiệu của EQT AB (6EQ)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu EQT AB (SPT Labtech)

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}