Được tạo vào 1997 (Switzerland), Swissport sở hữu 8 thương hiệu chị em và 109 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Swissport thuộc sở hữu của Hainan Meilan International Airport Company Limited, một công ty được liệt kê tại Francfort. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là CNE1000003B2. Swissport là một phần của lĩnh vực hoạt động Vận tải.

Swissport là một thương hiệu của Hainan Meilan International Airport Company Limited (HAO) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Hainan Meilan International Airport Company Limited (Swissport)

Mua Hainan Meilan International Airport Company Limited chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 0,72 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Hainan Meilan International Airport Company Limited (Swissport) Hơn 5 năm* 0,70 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Hainan Meilan International Airport Company Limited (Swissport)