Thương hiệu TNT Express, được thành lập tại 1946 (Netherlands), từ 83 thương hiệu chị em và 663 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu TNT Express thuộc sở hữu của Fedex Corp, một công ty được liệt kê tại New York. Khu vực của TNT Express là Vận tải.

TNT Express là một thương hiệu của Fedex Corp (FDX)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Fedex Corp (TNT Express)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 173,05 USD

Định giá danh mục đầu tư
Fedex Corp (TNT Express) Hơn 5 năm* 125,02 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Fedex Corp (TNT Express)