VALORANT, được tạo tại 2020 (United States), từ 83 thương hiệu chị em và 1383 thương hiệu cạnh tranh. VALORANT thuộc sở hữu của Tencent Holdings, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là KYG875721634. VALORANT thuộc lĩnh vực kinh doanh Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Tencent Holdings (VALORANT)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 38,20 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Tencent Holdings (VALORANT) Hơn 5 năm* 33,96 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Tencent Holdings (VALORANT)