Được tạo vào 1995 (France), vistaprint sở hữu 21 thương hiệu chị em và 1091 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu vistaprint thuộc sở hữu của CIMPRESS PLC, một công ty được liệt kê tại New York. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là IE00BKYC3F77. vistaprint thuộc lĩnh vực kinh doanh Đa dạng phương tiện.

vistaprint là một thương hiệu của CIMPRESS PLC (CMPR)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu CIMPRESS PLC (vistaprint)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 25,38 USD

Định giá danh mục đầu tư
CIMPRESS PLC (vistaprint) Hơn 5 năm* 6,37 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán CIMPRESS PLC (vistaprint)