Wicked Witch, được tạo tại 2012 (Australia), từ 48 thương hiệu chị em và 2569 thương hiệu cạnh tranh. Wicked Witch là một thương hiệu của Keywords Studios PLC, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là GB00BBQ38507. Wicked Witch là một phần của lĩnh vực hoạt động Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Keywords Studios PLC (Wicked Witch)

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}