Được tạo vào 2000 (United States), XBOX sở hữu 591 thương hiệu chị em và 2086 thương hiệu cạnh tranh. XBOX là một thương hiệu của MICROSOFT CORPORATION, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. XBOX thuộc lĩnh vực kinh doanh Phần mềm.

XBOX là một thương hiệu của MICROSOFT CORPORATION (MSFT) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu MICROSOFT CORPORATION (XBOX)

Mua MICROSOFT CORPORATION chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 317,01 USD

Định giá danh mục đầu tư
MICROSOFT CORPORATION (XBOX) Hơn 5 năm* 877,06 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán MICROSOFT CORPORATION (XBOX)