Thương hiệu YouTube, được thành lập tại 2005 (United States), từ 420 thương hiệu chị em và 1367 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu YouTube thuộc sở hữu của ALPHABET, một công ty được liệt kê tại New York. YouTube là một phần của lĩnh vực hoạt động Phương tiện truyền thông tương tác.

Các thương hiệu khác
ALPHABET