Tác động của tai tiếng trên web lên giá cổ phiếu

FACEBOOK MARKETPLACE, HEY DUDE SHOES, ROUGE HERMES: 3 ví dụ về sự nổi tiếng trên web ngày càng tăng tạo ra hiệu suất vượt trội trên thị trường chứng khoán.

Trong Top cuối cùng của chúng tôi vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, thương hiệu Hey Dude Shoes (lĩnh vực giày dép và phụ kiện) đứng thứ 19 về mức tăng trưởng danh tiếng trên web tốt nhất trong 5 năm và công ty niêm yết CROCS, INC. trên thị trường chứng khoán tăng hơn 1.100% so với cùng kỳ tính đến thời điểm đóng cửa ngày 17 tháng 3 năm 2022.
MarketPlace Facebook (Lĩnh vực nội dung và thông tin Internet) đứng thứ 65 khi công ty niêm yết META PLATFORMS của nó tăng 50% trên thị trường chứng khoán với khuyến nghị MUA hơn bao giờ hết của nhà phân tích.
Thương hiệu Rouge Hermès (ngành Sản phẩm Cao cấp) là một người mới tham gia bảng xếp hạng, công ty niêm yết HERMES INTERNATIONAL của nó đã tăng + 182% trên thị trường chứng khoán trong 5 năm.
Đây là những ví dụ trong số nhiều người khác vì toàn bộ danh mục thị trường chứng khoán liên quan đến 300 thương hiệu đã tăng + 256% trong 5 năm vào cuối ngày 17 tháng 3!
Bạn có thể kiểm tra các hoạt động khác của các Top trước trước khi tải xuống Top mới nhất và chọn các khoản đầu tư của mình từ 60 lĩnh vực hoạt động. 3 ngành chiếm ưu thế trong Top là Ứng dụng phần mềm (22 thương hiệu), Nội dung và thông tin Internet (19 thương hiệu) và Công nghệ Sinh học (19 thương hiệu).
3 công ty có nhiều thương hiệu nhất là EMBRACER GROUP AB (6 thương hiệu), EQT AB (5 thương hiệu) và Tencent Holdings (4 thương hiệu).
3 quốc gia xuất xứ của các thương hiệu chiếm ưu thế trong Top là Hoa Kỳ (115 thương hiệu), Pháp (48 thương hiệu) và Canada (29 thương hiệu).
Cuối cùng, độ tuổi trung bình của các thương hiệu Top Notoriety là 23 tuổi, 67% thương hiệu trên 10 năm tuổi và 10 thương hiệu từ 100 năm tuổi trở lên.