Vytvořeno v 1955 (United States), McDonald’s je součástí našeho brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, vlastní 3 sesterských značek a 666 konkurenčních značek. Proslulost McDonald’s vznikla díky příkladnému řízení, které optimalizuje kvalitu produktů a spokojenost klientů, což následně generuje finanční výkonnost, a tedy i výkonnost akcií. Být populární značkou na internetu se hodnotí na základě vývoje celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let.

McDonald’s je značkou McDonald’s (MCD).

New York
Následující graf zájmu o McDonald’s ukazuje vývoj celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let. Graf ukazuje vývoj vyhledávanosti McDonald’s v čase, přičemž hodnota 100 označuje týden, kdy byla nejvyšší.
Vývoj zájmu o vyhledávání „McDonald’s“
Zdroje: Google Trends a Allbrands.markets
Porovnejte pětiletý graf známosti na webu s pětiletým grafem tržní ceny:
Proslulost -> Tržní ceny