Δημιουργήθηκε στις 2018 (United States), Espn+ τα δικά μου 1055 θυγατρικά brands και 3109 ανταγωνιστικά brands. Το Espn+ είναι brand της THE WALT DISNEY COMPANY, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Το brand Espn+ αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής THE WALT DISNEY COMPANY (Espn+)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 97,45 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
THE WALT DISNEY COMPANY (Espn+) πάνω από 5 έτη* 94,59 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της THE WALT DISNEY COMPANY (Espn+)