Δημιουργήθηκε στις 1765 (France), HENNESSY τα δικά μου 2099 θυγατρικά brands και 4624 ανταγωνιστικά brands. Το HENNESSY είναι brand της LVMH, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Paris. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της LVMH είναι FR0000121014. Το brand HENNESSY αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Λιανικό - Κυκλικό.

Το HENNESSY είναι brand της LVMH (MC)

Paris

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής LVMH (HENNESSY)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 714,20 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
LVMH (HENNESSY) πάνω από 5 έτη* 2.066,50 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της LVMH (HENNESSY)