Το brand Mepron, ιδρύθηκε στις 2010 (United Kingdom), από 1722 θυγατρικά brands και 17462 ανταγωνιστικά brands. Το brand Mepron ανήκει στην GSK PLC, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Francfort. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι GB00BN7SWP63. Ο τομέας του brand Mepron είναι Παρασκευαστές Φαρμάκων.

Το Mepron είναι brand της GSK PLC (GS71) Τιμή μετοχής

Frankfurt

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής GSK PLC (Mepron)

Αγοράστε τη μετοχή της GSK PLC με λογότυπο
(0% προμήθεια και κλασματικές μετοχές)
Το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο. Ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το etoro.com/trading/fees.

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 16,59 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
GSK PLC (Mepron) πάνω από 5 έτη* 13,19 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της GSK PLC (Mepron)