Το brand Plexiglas, ιδρύθηκε στις 1933 (Germany), από 460 θυγατρικά brands και 8117 ανταγωνιστικά brands. Το brand Plexiglas ανήκει στην Evonik Industries, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Francfort. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της Evonik Industries είναι DE000EVNK013. Το brand Plexiglas ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Χημικά.

Το Plexiglas είναι brand της Evonik Industries (EVK)

Frankfurt

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Evonik Industries (Plexiglas)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 21,08 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Evonik Industries (Plexiglas) πάνω από 5 έτη* 16,13 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Evonik Industries (Plexiglas)