Το brand SPACE INVADERS, ιδρύθηκε στις 1978 (Japan), από 200 θυγατρικά brands και 2678 ανταγωνιστικά brands. Το brand SPACE INVADERS ανήκει στην Square Enix, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Francfort. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι JP3164630000. Το brand SPACE INVADERS ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Διαδραστικά Μέσα.

Το SPACE INVADERS είναι brand της Square Enix (EI4) Τιμή μετοχής

Frankfurt

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Square Enix (SPACE INVADERS)

Αγοράστε τη μετοχή της Square Enix με λογότυπο
(0% προμήθεια και κλασματικές μετοχές)
Το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο. Ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το etoro.com/trading/fees.

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 42,62 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Square Enix (SPACE INVADERS) πάνω από 5 έτη* 42,59 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Square Enix (SPACE INVADERS)