Dlaczego i w jaki sposób mogę zostać akcjonariuszem?

Aby mieć udział w sukcesie swoich ulubionych marek!

Kiedy już nauczysz się kupować akcje za pośrednictwem "brokera" (patrz poniżej), będziesz mieć dostęp do dwóch rodzajów zysku:

  1. Dywidendy: co roku (w ustalonym terminie, który podamy) wiele firm wypłaca część swoich zysków. Jako współwłaściciel tych spółek, otrzymujesz "dywidendę na akcję", która jest mnożona przez liczbę posiadanych przez Ciebie akcji.

  2. Zyski kapitałowe: celem inwestora giełdowego jest odsprzedanie swoich akcji za cenę wyższą niż ich cena zakupu. To nazywa się właśnie "zyskiem kapitałowym". Sytuacja odwrotna (odsprzedaż po cenie niższej niż cena nabycia) nazywana jest "stratą kapitałową".

Przykład i stopa zwrotu: - w ciągu roku kupiłeś akcje o wartości 1 000 euro, odsprzedając je za 1 095 euro - w ten sposób zarobiłeś dywidendę w wysokości 42 euro - Twój makler pobierze np. 6,50 euro za te transakcje - zatem stopa zwrotu netto z twojej inwestycji wynosi 13,05% (95 euro + 42 euro - 6,50 euro) / 1 000 euro, innymi słowy 130,50 euro.

Kim jest broker?

Aby kupić lub sprzedać akcje spółki, należy najpierw nawiązać współpracę z maklerem giełdowym i otworzyć specjalny rachunek. Wybraliśmy brokerów online, którzy są jednymi z najlepszych na rynku. Nie pobierają opłat za otwarcie lub prowadzenie konta.

W praktyce wygląda to tak:

  1. Otwierasz konto online u brokera.
  2. W strefie klienta składasz zamówienie na x akcji po kursie y/akcję.
  3. Broker realizuje Twoje zlecenie na giełdzie.