Marka NUTRIFOL, założona 1966 w (Norway), jest częścią naszego Największa popularność Rolnictwo, z/od - PLEASE PROVIDE MORE CONTEXT: A full sentence will be helpful 92 marek siostrzanych oraz 662 konkurencyjnych marek. swoją reputację NUTRIFOL zyskała dzięki wzorowemu zarządzaniu, które optymalizuje sfery jakości produktów i zadowolenia klientów, co z kolei generuje wyniki finansowe, a w konsekwencji winduje ceny akcji. Popularność marki w Sieci jest oceniana na podstawie przebiegu jej wyszukiwań w Sieci na całym świecie w ciągu ostatnich pięciu lat.

NUTRIFOL jest marką firmy YARA INTERNATIONAL ASA (IU2) Popularność

Kup udziały YARA INTERNATIONAL ASA za pośrednictwem
(0% prowizji i udziałów ułamkowych)
Inwestycje kapitałowe narażone są na ryzyko. Obowiązują inne opłaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie etoro.com/trading/fees.
Poniższy wykres zainteresowania dla NUTRIFOL pokazuje przebieg popularności wyszukiwania w Sieci w ciągu ostatnich pięciu lat. Wykres przedstawia przebieg wskaźnika wyszukiwań NUTRIFOL w czasie, gdzie wartość100 wskazuje tydzień, w którym zajmował on najwyższą pozycję.
Ewolucja zainteresowania wyszukiwaniem „NUTRIFOL” (Google Trends)
Źródła: Google Trends i Allbrands.markets
Porównaj 5-letni wykres popularności w Sieci z 5-letnim wykresem ceny rynkowej:
Popularność -> Ceny rynkowe