แบรนด์ Aston Martin ก่อตั้งเมื่อ 1913 (United Kingdom) จาก 4 แบรนด์ในเครือ และ 7629 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Aston Martin นี้เป็นของ ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ London รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC คือ GB00BN7CG237. Aston Martin เป็นของภาคธุรกิจ ยานพาหนะและชิ้นส่วนรถยนต์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC (Aston Martin)

ประวัติหุ้น ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC (Aston Martin) ในตลาด