แบรนด์ Aston Martin ก่อตั้งเมื่อ 1913 (United Kingdom) จาก 10 แบรนด์ในเครือ และ 7650 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Aston Martin นี้เป็นของ ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ London รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC คือ GB00BN7CG237. Aston Martin เป็นของภาคธุรกิจ ยานพาหนะและชิ้นส่วนรถยนต์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC (Aston Martin)

ซื้อหุ้น ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน GBX 154.00

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC (Aston Martin) มากกว่า 5 ปี* GBX 19.22

ประวัติหุ้น ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC (Aston Martin) ในตลาด

แบรนด์ที่เป็นที่ต้องการ ผู้สร้าง PRICING POWER

ในช่วงเวลาที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แบรนด์ที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาได้และรักษาส่วนต่างกำไรไว้ได้ คำจำกัดความและตัวอย่าง...

อ่านเพิ่มเติม