แบรนด์ CHEVROLET ก่อตั้งเมื่อ 1911 (United States) จาก 263 แบรนด์ในเครือ และ 7650 แบรนด์คู่แข่ง. CHEVROLET เป็นของ General Motors ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York CHEVROLET เป็นของภาคธุรกิจ ยานพาหนะและชิ้นส่วนรถยนต์

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น General Motors (CHEVROLET)

ซื้อหุ้น General Motors กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 40.18

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
General Motors (CHEVROLET) มากกว่า 5 ปี* USD 40.95

ประวัติหุ้น General Motors (CHEVROLET) ในตลาด

แบรนด์ที่เป็นที่ต้องการ ผู้สร้าง PRICING POWER

ในช่วงเวลาที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แบรนด์ที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาได้และรักษาส่วนต่างกำไรไว้ได้ คำจำกัดความและตัวอย่าง...

อ่านเพิ่มเติม