แบรนด์ Formula 1: Drive to Survive ก่อตั้งเมื่อ 2018 (United States) จาก 199 แบรนด์ในเครือ และ 3606 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Formula 1: Drive to Survive นี้เป็นของ NETFLIX, INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ Formula 1: Drive to Survive คือ สื่อหลากหลาย

Formula 1: Drive to Survive เป็นแบรนด์ของ NETFLIX, INC. (NFLX) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น NETFLIX, INC. (Formula 1: Drive to Survive)

ซื้อหุ้น NETFLIX, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 453.76

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
NETFLIX, INC. (Formula 1: Drive to Survive) มากกว่า 5 ปี* USD 761.03

ประวัติหุ้น NETFLIX, INC. (Formula 1: Drive to Survive) ในตลาด