ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น NETFLIX, INC. (Formula 1: Drive to Survive)

ซื้อหุ้น NETFLIX, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 179.95

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
NETFLIX, INC. (Formula 1: Drive to Survive) มากกว่า 5 ปี* USD 219.46

ประวัติหุ้น NETFLIX, INC. (Formula 1: Drive to Survive) ในตลาด