แบรนด์ HOMELAND ก่อตั้งเมื่อ 2011 (United States) จาก 467 แบรนด์ในเครือ และ 3143 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ HOMELAND นี้เป็นของ VIACOMCBS INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York HOMELAND เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อหลากหลาย

HOMELAND เป็นแบรนด์ของ VIACOMCBS INC. (PARA)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น VIACOMCBS INC. (HOMELAND)

ซื้อหุ้น VIACOMCBS INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 21.26

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
VIACOMCBS INC. (HOMELAND) มากกว่า 5 ปี* USD 8.88

ประวัติหุ้น VIACOMCBS INC. (HOMELAND) ในตลาด