แบรนด์ JBL ก่อตั้งเมื่อ 1947 (United States) จาก 926 แบรนด์ในเครือ และ 5383 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ JBL นี้เป็นของ SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort ภาคธุรกิจของ JBL คือ ฮาร์ดแวร์

JBL เป็นแบรนด์ของ SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (SSU) ราคาหุ้น

Frankfurt

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (JBL)

ซื้อหุ้น SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 1,265.00

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (JBL) มากกว่า 5 ปี* EUR 1,773.77

ประวัติหุ้น SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (JBL) ในตลาด