แบรนด์ MACK TRUCKS ก่อตั้งเมื่อ 1900 (United States) จาก 77 แบรนด์ในเครือ และ 1271 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ MACK TRUCKS นี้เป็นของ AB VOLVO ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) ของ AB VOLVO คือ SE0000115446. MACK TRUCKS เป็นของภาคธุรกิจ ฟาร์ม & เครื่องจักรก่อสร้างหนัก

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น AB VOLVO (MACK TRUCKS)

ซื้อหุ้น AB VOLVO กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 23.80

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
AB VOLVO (MACK TRUCKS) มากกว่า 5 ปี* EUR 40.71

ประวัติหุ้น AB VOLVO (MACK TRUCKS) ในตลาด